Thiết bị định vị ô tô V9B pin khủng hoạt động 7 – 10 ngày

2,690,000 

Thiết bị định vị ô tô V9B pin khủng, hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 7 -10 ngày, thời gian chờ 4 tháng – cập nhật vị trí nhanh, chính xác

.
.
.
.